Jesteś tutaj: Start / Niebieska Zebra

Niebieska Zebra


Pełna nazwa instytucji: Stowarzyszenie Kobiet „Niebieska Zebra”

Forma prawna: stowarzyszenie

Numer KRS:0000329519

Numer NIP:  5632366525

Numer REGON: 060483641

Numer rachunku: 89 1020 1563 0000 5202 0078 7895

Nazwa banku: PKO BP S.A O/Chełm u. Orlicz Dreszera 3, 22-100 Chełm

Adres organizacji: I Armii Wojska Polskiego 49, 22-175 Dorohusk, tel. 82 566 10 12


 

PLAN DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA KOBIET „NIEBIESKA ZEBRA” NA ROK 2017

ZATWIERDZONY PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DNIA 29 MARCA 2017 R.

Lp

Działanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1

- organizacja pracy stowarzyszenia i realizacja zadań wynikających ze Statutu;

- współpraca w zakresie organizowania  obchodów Dnia Babci i Dziadka;

styczeń 2017

Zarząd

2

- współpraca w zakresie przygotowania szkolnej zabawy choinkowej i walentynek;

luty 2017

Zarząd

3

- przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego  z działalności Stowarzyszenia za rok 2016– do 31 marca;

- złożenie do Urzędu Skarbowego w Chełmie zeznania podatkowego  za rok 2016 – do 31 marca;

- współpraca w zakresie przygotowania Pierwszego Dnia Wiosny;

- współpraca z samorządem gminnym, powiatowym, wojewódzkim;

- wyjazd integracyjny do Pawłowa na Obchody Dnia Kobiet;

marzec 2017

Zarząd

4

- pozyskiwanie funduszy na działalność statutową - udział w konkursach ofert ogłaszanych przez władze samorządowe;

- współtworzenie projektów w ramach funduszy unijnych;

- korzystanie ze sponsoringu;

- udział w spotkaniu inauguracyjnym z autorem prac rzeźbiarskich Rafałem Jankowskim;

kwiecień 2017

Zarząd

 

5

-współpraca w zakresie przygotowania IV powiatowego Konkursu Piosenki Przyrodniczej;

- wyjazd integracyjny do Kazimierza i Nałęczowa;

- współpraca w zakresie przygotowania Dnia Otwartego w Dorohusku;

- nawiązanie współpracy i podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”,  SOSW w Dorohusku, ŚDP „Cytrynka”;

- współpraca w zakresie przygotowania Pikniku Rodzinnego;

maj 2017

Zarząd

 

6

- współpraca w zakresie przygotowania wieczorku pożegnalnego dla gimnazjalistów;

czerwiec 2017

Zarząd

7

- rajd integracyjny pod hasłem: „ROWEREM PO OKOLICY” lub/i wyjazd do…..  w ramach IX Forum Kobiet Aktywnych , który pozwoli na pełną integrację członkiń Stowarzyszenia;

lipiec 2017

Zarząd

8

- promocja Stowarzyszenia podczas „Gminnego Święta Plonów”;

- impreza plenerowa  dla  wszystkich chętnych ognisko na pożegnanie wakacji;

sierpień 2017

Zarząd

9

 - współpraca w zakresie przygotowania akcji „Sprzątanie świata;”

wrzesień 2017

Zarząd

10

- inauguracja spotkań „WIECZÓR PRZY ...” ;

- porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu w Dorohusku;

październik 2017

Zarząd

Drużyna harcerska Zuchy

11

- wyjazd integracyjny do...;

- współpraca w zakresie przygotowania szkolnej zabawy andrzejkowej;

listopad 2017

Zarząd

12

- „Mikołajki z Zebrą”- pozyskanie sponsorów na paczki dla ubogich dzieci z terenu gminy;

 - spotkanie opłatkowe połączone z wystawą bożonarodzeniową.

grudzień 2017

Zarząd

 Zakres naszych działań, udział i realizacja projektów będą zwiększane w miarę  zdobywania i pozyskiwania funduszy na założone cele.


 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KOBIET „NIEBIESKA ZEBRA”

wybrany podczas Walnego Zebrania 30.03.2015r.

 

1. Marta Biesiada- prezes

2. Bernadetta Czyżewska- wiceprezes

3. Anna Grzywna- sekretarz

4. Danuta Skiba- skarbnik

 KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Ewa Popek- przewodnicząca

2. Ewa Matczuk- członek

3. Małgorzata Rogala- członek

 

Artykuły

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

2017-04-21

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

     Za nami ósmy rok funkcjonowania Stowarzyszenia Kobiet „Niebieska Zebra”, które swoją działalność publiczną rozpoczęło 22 maja 2009 roku. Chcielibyśmy podsumować  ostatni rok pracy Stowarzyszenia oraz podzielić się planami na rok 2017.

  • Metryczka:

Pełna nazwa instytucji: Stowarzyszenie Kobiet „Niebieska Zebra”

Forma prawna: stowarzyszenie

Numer KRS: 0000329519

Numer NIP:  5632366525

Numer REGON: 060483641

Adres organizacji: I Armii Wojska Polskiego 49, 22-175 Dorohusk, tel. 82 566 10 12 

Czytaj więcej o: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015

2016-04-11

 Za nami siódmy rok funkcjonowania Stowarzyszenia Kobiet „Niebieska Zebra”, które swoją działalność publiczną rozpoczęło 22 maja 2009 roku. Chcielibyśmy podsumować  ostatni rok pracy Stowarzyszenia oraz podzielić się planami na rok 2016.

  • Metryczka:

Pełna nazwa instytucji: Stowarzyszenie Kobiet „Niebieska Zebra”
Forma prawna: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000329519
Numer NIP:  5632366525
Numer REGON: 060483641

Adres organizacji: I Armii Wojska Polskiego 49, 22-175 Dorohusk, tel. 82 566 10 12

Czytaj więcej o: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015

Pliki do pobrania

Galeria

Powiększ zdjęcie