Harmonogram uroczystości

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI ORAZ IMPREZ SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LP.

Nazwa uroczystości

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 poprzedzona Mszą Świętą

Uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości

Alina Prus

03. IX. 2018r.

2.

Święto Przedszkolaka

Gry, zabawy, słodki poczęstunek

Edyta Szewczuk, Ewa Popek, Anna Dziechciaruk

Stanisława Pusiak

Rada Rodziców

 X. 2018r.

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości

Renata Sobczuk

SU - Aneta Błaszczuk, Joanna Szewczuk- Taras

Rada Rodziców

Agnieszka Kościuk-Djabin

Halina Mysakowska,

Marcin Watras

Anna Waluda- Jabłońska

 X. 2018r.

4.

Dzień Papieża Jana Pawła II

Prezentacja

Urszula Gajewska

Joanna Koguciuk

Anna Grzywna

Ks. Ryszard Winiarski

X. 2018r.

5.

Wewnątrzszkolne rozgrywki w tenisa stołowego

Zawody sportowe

Arkadiusz Słomka

N-le wychowania fizycznego

X. 2018r.

6.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP.

Obchody Dnia Patrona Szkoły

Uroczysty akademia

z udziałem zaproszonych gości

Zuzanna Zienkiewicz,

Marta Ostasz

Opiekunowie SU

Rada Rodziców

X. 2018r.

7.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Prezentacje, wystawy

Halina Mysakowska

Anna Waluda- Jabłońska

X .2018r.

8.

Bal Wszystkich Świętych

Bal kostiumowy

Joanna Koguciuk

Nina Soja

Anita Marcinek

Magdalena Barszczewska

X. 2018r.

9.

Święto Niepodległości

Akademia

Dariusz Prus

Agata Radzięciak

Renata Sobczuk

Halina Mysakowska

Marcin Watras

Edyta Szewczuk

XI .2018r.

10.

Niebezpieczne dopalacze

Apel, podsumowanie konkursu plastycznego

Monika Walczuk

Anna Tworek

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

nauczyciele wychowania fizycznego

 XI. 2018r.

11.

Wewnątrzszkolne rozgrywki w badmintona

Zawody sportowe

Agata Radzięciak

N-le wychowania fizycznego

XI. 2018r.

12.

Dzień Praw Dziecka

Konkursy, prezentacje

Agnieszka Kościuk- Djabin

Renata Sobczuk

Anna Tworek

Opiekunowie SU

XI. 2018r.

13.

Dzień Pluszowego Misia

Zabawy, projekcja bajek

Anna Dziechciaruk

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

XI. 2018r.

14.

Wieczór Andrzejkowy

Wróżby andrzejkowe, konkursy, dyskoteka

Barbara Kawa

Julia Dybaluk

Monika Walczuk

Joanna Wieliczko

Zuzanna Zienkiewicz

Opiekunowie SU

Wychowawcy wszystkich klas

XI. 2018r.

15.

Bezpieczni w sieci

Gazetka, prezentacje, konkurs

Anita Marcinek

Aneta Błaszczuk

XI. 2018r.

16.

Turniej gwiazdkowy

Zawody sportowe

Marek Grzywna

N-le wychowania fizycznego

XII. 2018r.

17.

Jasełka

Koncert kolęd.

Przedstawienie.

Tradycja stołu Wigilijnego

Bernadetta Czyżewska

Małgorzata Meńczyk

Joanna Wieliczko

Wychowawcy klas

Opiekunowie SU

XII. 2018r.

18.

Mikołajki

Wizyta Świętego Mikołaja

Ewa Popek

Wychowawcy klas 0-3

XII. 2018r.

19.

XIV Diecezjalny Konkurs Biblijny

Konkurs

Anna Grzywna

Ks. Ryszard Winiarski

Joanna Koguciuk

Nina Soja

Anita Marcinek

XI. 2018r.

20.

Dzień Babci i Dziadka

Koncert życzeń.

Uroczyste przyjęcie.

Marta Ostasz, Małgorzata Meńczyk

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

i oddziałów przedszkolnych

I. 2019r.

21.

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2018/2019

Apel, gazetka, prezentacja

Teresa Dudek

Anita Marcinek

Opiekunowie SU

I. 2019r.

22.

Wieczorek pożegnalny dla klas III

Zabawa taneczna

Rada Rodziców

Wychowawcy klas III GIM

II. 2019r.

23.

Szkolna zabawa karnawałowa –„Choinka 2019”

Dyskoteka

Anna Tworek

Marta Ostasz

Joanna Szewczuk- Taras

Alicja Siudak

Marzanna Walczuk

Stanisława Pusiak

Magdalena Barszczewska

Wychowawcy klas

Rada Rodziców

SU- opiekunowie

Dekoracja holu:

Marek Grzywna, Agata Radzięciak, Arkadiusz Słomka, Anna Waluda – Jabłońska, n-le klas 1-3

II. 2019r.

24.

Walentynki

Poczta walentynkowa

Barbara Kawa

Joanna Szaluś- Sawa

Julia Dybaluk

Urszula Gajewska

 II. 2019r.

25.

Dzień nauk przyrodniczych

Prezentacje, konkursy

Monika Walczuk

Joanna Szewczuk- Taras

IV. 2019r.

26.

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Akademia, prezentacja, bieg pamięci

Dariusz Prus, Marek Grzywna

Edyta Szewczuk, Arkadiusz Słomka

Teresa Dudek

Halina Mysakowska

Marcin Watras

Agata Radzięciak

Dorota Ożóg

1.III .2019r.

27.

Europejski Dzień Logopedy

Prezentacje i zabawy logopedyczno-pedagogiczne

Marta Biesiada

Anna Tworek

III. 2019r.

28.

Pierwszy Dzień Wiosny. Dzień Odkrywania Talentów

Gry i zabawy sportowe

i multimedialne

Joanna Szaluś- Sawa

Monika Walczuk

Dorota Ożóg

Marta Biesiada

Aneta Błaszczuk

Joanna Wieliczko

Zuzanna Zienkiewicz

Opiekunowie SU

Wychowawcy klas

N-le wych. fizycznego

III. 2019r.

29.

Dzień Otwarty w klasach 0

Spotkanie z dyrektorem.

Zwiedzanie szkoły.

Zajęcia dla dzieci.

Przedstawienie w wykonaniu najmłodszych uczniów

Anna Dziechciaruk

N-le wychowania przedszkolnego

Zespół do spraw promocji szkoły

III. 2019r.

30.

Szkolny konkurs „Matematyczna Sowa

Konkurs

Aneta Błaszczuk

N-le zespołu matematyczno-fizycznego

IV. 2019r.

31.

Powiatowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Dorohusk

Turniej

Agata Radzięciak

N-le wychowania fizycznego

IV. 2019r.

32.

Stacje Drogi Krzyżowej Pana Jezusa

Stacje

Joanna Koguciuk

Ks. Ryszard Winiarski

Urszula Gajewska

Marzanna Walczuk

Alicja Siudak

IV. 2019r.

33.

Święto Konstytucji 3 Maja

Akademia

Urszula Gajewska,

Agnieszka Kościuk- Djabin

Halina Mysakowska,

Marcin Watras

V. 2019r.

34.

Quiz ze znajomości lektur szkolnych

Quiz

Halina Mysakowska

N-le poloniści

V. 2019r.

35.

V Powiatowy Konkurs Piosenki Przyrodniczej

Konkurs

Halina Mysakowska

Marcin Watras

Agnieszka Kościuk –Djabin

Marzanna Walczuk

V. 2019r.

36.

Piknik Rodzinny.

Festiwal Talentów

Gry i zabawy sportowe z udziałem zaproszonych gości

Marzena Grzywna

Arkadiusz Słomka

Aneta Błaszczuk

Joanna Szewczuk- Taras

Joanna Szaluś-Sawa

Halina Mysakowska

Marzanna Walczuk

Agata Radzięciak

Marta Biesiada

Ewa Popek

Joanna Wieliczko

Anna Waluda- Jabłońska

Dorota Ożóg

Nina Soja

Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni SP w Dorohusku

SU, Rada Rodziców

VI. 2019r.

37.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Msza Święta.

Podsumowanie wyników nauczania i zachowania za rok szkolny. Podsumowanie udziału uczniów w konkursach. Wręczenie świadectw i nagród

Uroczysty apel z udziałem rodziców i zaproszonych gości

Aneta Błaszczuk, Joanna Szewczuk- Taras

Dorota Ożóg

Marek Grzywna

Bernadetta Czyżewska

Wychowawcy klas

SU

VI. 2019r.