Harmonogram uroczystości

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI ORAZ IMPREZ SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

LP.

Nazwa uroczystości

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 poprzedzona Mszą Świętą

Uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości

Alina Prus

04 IX 2017r.

2.

Święto Przedszkolaka

Gry, zabawy, słodki poczęstunek

Ewa Popek

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

Rada Rodziców

20 (25) IX 2017r.

 3.

Dzień Edukacji Narodowej

Uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości

Marzena Grzywna

SU,

Rada Rodziców,

Agnieszka Kościuk – Djabin,

Renata Sobczuk,

Halina Mysakowska,

Marcin Watras

13 X 2017r.

4.

Dzień Papieża Jana Pawła II

Prezentacja

Urszula Gajewska

Joanna Koguciuk

Ks. Ryszard Winiarski

16 X 2017r.

5.

Wewnątrzszkolne  rozgrywki w tenisa stołowego

Zawody sportowe

Marek Grzywna

nauczyciele wych. fiz.

X 2017r.

6.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP.

Obchody Dnia Patrona Szkoły.

Uroczysty akademia

z udziałem zaproszonych gości

Małgorzata Meńczyk

Joanna Wieliczko

Opiekunowie SU

Rada Rodziców

X 2017r.

7.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych ,

Popularyzacja czytania wśród młodzieży.

Spotkanie autorskie.

Prezentacje, wystawy

Halina Mysakowska

Nina Soja, Marzena Grzywna

 23 X 2017r.

8.

Bal Wszystkich Świętych

Bal kostiumowy

Joanna Koguciuk

Nina Soja

Anita Marcinek

31 X 2017r

9.

Święto Niepodległości

Akademia

Dariusz Prus

Marzena Grzywna

Halina Mysakowska,

Marcin Watras

XI 2017r.

10.

„Niebezpieczne dopalacze”

Happening, podsumowanie konkursu plastycznego kl. 1-7 SP, wiedzy klasI-I-III GIM

Anna Tworek

Anna Waluda Jabłońska

Joanna Szewczuk – Taras,

Aneta Błaszczuk

 XI 2017r.

11.

Wewnątrzszkolne rozgrywki w badmintona

Zawody sportowe

Agata Radzięciak

nauczyciele wych. fiz.

XI 2017r.

12.

Dzień Praw Dziecka

Konkursy, prezentacje

Agnieszka Kościuk Djablin

Anna Tworek

Opiekunowie SU

20 XI 2017r.

13.

Dzień Pluszowego Misia

Zabawy, projekcja bajek

Zuzanna Zienkiewicz

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

Rada Rodziców

25 XI 2017r.

14.

Wieczór Andrzejkowy.

Wróżby andrzejkowe, konkursy, dyskoteka

Ewelina Józefek

Barbara Kawa

Opiekunowie SU

Wychowawcy wszystkich  klas

 XI 2017r.

15.

„Bezpieczni w sieci”

Gazetka

Konkurs - prezentacje klas I-III GIM,konkurs plastyczny dla kl. 1-6 SP

Anita Marcinek

Teresa Dudek,

Aneta Błaszczuk

XII 2017r.

16.

Turniej gwiazdkowy

Zawody sportowe

Arkadiusz Słomka

nauczyciele wychowania fizycznego,

XII 2017r.

17.

Jasełka

Koncert kolęd.

Przedstawienie.

Tradycja stołu Wigilijnego

Marta Ostasz,

Anna Dziechciaruk

Wychowawcy klas,

SU,

 XII 2017r.

18.

Mikołajki

Wizyta Świętego Mikołaja

prezenty

Edyta Szewczuk

wychowawcy klas 0-3

Rada Rodziców

XII 2017r.

19.

XIII Diecezjalny Konkurs Biblijny „Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”

 

ks. Ryszard Winiarski

Anna Grzywna

Joanna Koguciuk

Nina Soja

Anita Marcinek

19 I 2018r.

20.

Dzień Babci i Dziadka

Koncert życzeń.

 Uroczyste przyjęcie.

Bernadeta Czyżewska

nauczyciele oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

I 2018r.

21.

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2016/2017

Apel, gazetka, prezentacja

Teresa Dudek

SU-opiekunowie

I 2018r.

22.

Szkolna zabawa karnawałowa –„Choinka 2017”

Dyskoteka

Marzanna Walczuk,

Stanisława Pusiak

Wychowawcy klas ,

Rada Rodziców,

SU- opiekunowie

Dekoracja sali:

Nauczyciele klas 1-3, Edyta Szewczuk,Anita Marcinek

II 2018r.

23.

Walentynki

 

Poczta walentynkowa

Joanna Szaluś- Sawa

Barbara Kawa,

Ewelina Józefek,

Urszula Gajewska

 II 2018r.

24.

Dzień nauk przyrodniczych

Prezentacje, konkursy

Joanna Szewczuk Taras

nauczyciele zespołu mat. fiz.

II/III 2018r.

25.

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Akademia-prezentacja,

bieg pamięci

Dariusz Prus

Marek Grzywna

Barbara Kawa

01 III 2018r

26.

Europejski Dzień Logopedy

Prezentacje i zabawy logopedyczne

Marta Biesiada

III 2018r.

27.

Pierwszy Dzień Wiosny. Dzień Odkrywania Talentów

Gry i zabawy sportowe

i multimedialne

Monika Walczuk

Dorota Ożóg

SU- opiekunowie

Marta Biesiada,

n-le wych. fizycznego

21 III 2018r.

28.

Szkolny konkurs „Matematyczna Sowa”

Konkurs

Aneta Błaszczuk

nauczyciele zespołu mat. fiz.

IV 2018r.

29.

Powiatowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Dorohusk

Zawody Sportowe

Agata Radzięciak

n-le wych. fizycznego

IV 2018r.

30.

Misterium Męki Pańskiej

Przedstawienie

Joanna Koguciuk

Marcin Watras,

Halina Mysakowska,

Urszula Gajewska,

Renata Sobczuk

IV 2018r.

31.

Dzień Otwarty w klasach 0

Spotkanie z dyrektorem.

Zwiedzanie szkoły.

Zajęcia dla dzieci.

Przedstawienie w wykonaniu najmłodszych uczniów

Zuzanna Zienkiewicz

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

IV 2018r.

32.

Święto Konstytucji 3 Maja

Akademia

Renata Sobczuk,

Barbara Kawa,

Halina Mysakowska,

Marcin Watras

V 2018r.

33.

Konkurs szkolny „Mistrz mowy polskiej”

Konkurs

Nina Soja

Marzena Grzywna

Renata Sobczuk

Marzena Grzywna

V 2018r.

34.

Quiz ze znajomości lektur

Quiz

Halina Mysakowsa

nauczyciele poloniści

V 2018r.

35.

IV Powiatowy Konkurs Piosenki Przyrodniczej

Konkurs

Marcin Watras,

Halina Mysakowska

Agnieszka Kościuk Djabin,

Marzanna Walczuk

V 2018r.

36.

Piknik Rodzinny. Festiwal Talentów

Gry i zabawy sportowe z udziałem zaproszonych gości

Arkadiusz Słomka

Anna Waluda Jabłońska

Halina Mysakowska,

Marzena Grzywna

Marek Grzywna,

Ewa Popek,

Agnieszka Kościuk Djabin

Ewelina Józefek

Anna Tworek

Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ZSO w Dorohusku

SU,

Rada Rodziców

V/VI 2018r.

37.

Wieczorek pożegnalny dla klas III gimnazjum

Zabawa taneczna

Rada Rodziców

Wychowawcy klas III gimnazjum

VI 2018r.

38.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Msza Święta.

Podsumowanie wyników nauczania i zachowania za rok szkolny. Podsumowanie udziału uczniów w konkursach. Wręczenie świadectw i nagród

Uroczysty apel z udziałem rodziców i zaproszonych gości

Barbara Kawa,

Marzena Grzywna

pozostali wychowawcy

VI 2018 r.