Jesteś tutaj: Start / Projekty / Kuźnia sukcesu

Kuźnia sukcesu

Prpjekt realizowany w roku szkolnym 2013/2014


 

KUŹNIA SUKCESU

Gmina Dorohusk z dniem 01.10.2013 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego zakończenie nastąpi 30.06.2014 r.

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się z zachowaniem zasady równych szans, w tym równości płci.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u 131 uczniów gimnazjum (55 dziewczyn i 76 chłopców) z terenu gminy Dorohusk oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Gimnazjum w Dorohusku. Projektem objęte zostanie Gimnazjum w Dorohusku oraz uczniowie tej szkoły zamieszkujący na terenie gminy Dorohusk. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do grupy 131 uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Dorohusku do klas I - III. Grupa docelowa została wyłoniona na podstawie wyników sprawdzianów przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/12 r. oraz wyników semestralnych z 2012/13 r., z których wynika, iż 58 uczniów klas III gimnazjum ma trudności w zdobywaniu wiedzy z matematyki, 8 uczniów z języka niemieckiego, 6 uczniów z języka rosyjskiego i 29 z języka angielskiego. Jednocześnie 7 uczniów jest uzdolnionych z języka rosyjskiego, 8 z zakresu informatyki, 12 z zakresu muzyki, 8 malarstwa, 8 fotografii, 8 z zakresu biologii oraz 64 z zakresu sportu (w tym: siatkówka, piłka ręczna, lekkoatletyka i aerobik).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu wyposażeni zostaną w niezbędne pomoce do nauki. Projekt obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów i uczennic klas I - III gimnazjum.

W ramach projektu realizowane będą:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów matematycznych dla klas III (58 uczniów)
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka rosyjskiego dla klas III (6 uczniów)
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas III (8 uczniów)
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla klas III (29 uczniów)
 • zajęcia rozwijające zainteresowania z języka rosyjskiego dla klas III (7 uczniów)
 • zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla klas III (8 uczniów)
 • koło informatyczne dla klas I - III (8 uczniów)
 • koło wokalne dla klas I -III (12 uczniów)
 • warsztaty malarskie dla klas I - III (8 uczniów)
 • koło fotograficzne dla klas I-III (8 uczniów)
 • koło biologiczne dla klas I - III (8 uczniów)
 • koło sportowe - siatkówka dla klas I - III (16 uczniów)
 • koło sportowe - piłka ręczna dla klas I - III (16 uczniów)
 • koło sportowe - lekkoatletyka dla klas I - III (16 uczniów)
 • koło sportowe - aerobik dla klas I - III (16 uczniów)
 • zajęcia z doradcą zawodowym dla klas III (58 uczniów)

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie, uczestniczący w zajęciach wyrównawczych, będą lepiej przygotowani do dalszej nauki, a szkoła zyska nowe formy nauczania. Ponadto uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych na danym etapie kształcenia ogólnego będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach z doradcą zawodowym, podczas których zyskają umiejętność planowania własnej kariery zawodowej poprzez wzrost motywacji do świadomego podejmowania życiowych decyzji w wyborze zawodu. Realizacja projektu jest istotna dla całego środowiska szkolnego i społeczności gminnej, gdyż kompleksowo i trwale przyczyni się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół, jak również wpłynie bezpośrednio na poszerzenie oferty edukacyjnej placówki. Bezpłatne zajęcia dodatkowe i kombinacja nowoczesnych metod nauczania przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych oraz podniosą jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej, Ponadto stanowić będą ogromną zachętę do nauki metodami, które są, na co dzień dla uczestników niedostępne.

Przy okazji projektu placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych m.in.: radiomagnetofony, aparat fotograficzny, drukarkę, projektor z uchwytem sufitowym itp. Projekt zapewni każdemu uczniowi, objętemu wsparciem w ramach projektu, pomoc specjalistów i pedagogów, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.

 

BIURO PROJEKTU:

Urząd Gminy Dorohusk

ul. I Armii Wojska Polskiego 50

22 - 175 Dorohusk, tel. 082 566 10 89. fax: 082 566 10 61

http://www.dorohusk.lubelskie.pl

Monika Fedoruk - Raczyńska - koordynator projektu,

e-mail: monika.fedoruk-raczynsk@dorohusk.com.pl

Pokoi nr 11

Agnieszka Skurzewska - specjalista ds. monitoringu,

e-mail: agnieszka.skurzewska@dorohusk.com.pl

Pokój nr 10