Rada Rodziców


 

Skład Rady Rodziców:

Pełniona funkcja

Imię i nazwisko

Przewodnicząca

 Joanna Świdroń

Zastępca

 

Skarbnik

Ewa Popek

Protokolant

Aneta Ciemniecka