Jesteś tutaj: Start / Historia / Patron

Patron

Patron szkoły podstawowej

PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
jest Kazimierz Filipowicz - kpt. rez. ps "KORD"

KALENDARIUM
mgr Kazimierz Filipowicz
kpt. rez. ps „KORD”

19 I 1910 -

data urodzin Kazimierza Filipowicza - Ożenin k/Ostroga - Wołyń

1922 -

ukończył pięcioklasową szkołę powszechną i rozpoczął naukę w Preparandzie Nauczycielskiej w Ostrogu

1925 -

podjął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Ostrogu

1930 -

ukończył Seminarium i podjął pracę w Szkole Powszechnej w Pszekurce pow. Luboml na stanowisku kierownika szkoły

1931-1932 -

odbywał zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie

1932 -

powrócił z wojska i podjął pracę w Publicznej Szkole Powszechnej w Starej Hucie pow. Luboml na stanowisku kierownika szkoły

1935 -

zawarł związek małżeński z Felicją Otylią Wasilewską, również nauczycielką

m 1937 -

przeniesiony do szkoły powszechnej we wsi Borki k/Lubomla

1938 -

podjął studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie

1939 -

przeniesiony do pracy na stanowisku kierownika szkoły w Nowym Jagodzinie pow. Luboml

1939-1941 -

w końcu 1939r. rozpoczął działalność konspiracyjną w PZP organizując pierwsze trójki konspiracyjne w Nowym Jagodzinie

1941 -

został zaprzysiężony przez Inspektora ZWZ-AK w Kowlu

1941-1943 -

od września do sierpnia nauczał na tajnych kompletach z zakresu programu szkoły podstawowej w Nowym Jagodzinie

jesień 1942 -

mianowanie „KORDA" na stanowisko Komendanta Obwodu AK pow. lubomelskiego. Organizowanie placówek samoobrony w polskich wsiach tj. w Nowym Jagodzinie, Jagodzinie, Kątach, Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej, Rymaczach i Jankowcach /zaprzysiężonych było 300 osób/

30 VIII 1943 -

organizuje oddział partyzancki w sile plutonu w Nowym Jagodzinie

30/31 VIII 1943 -

napad nacjonalistów ukraińskich z UPA na wioski polskie: Kąty, Ostrowki, Wola Ostrowiecka, Jankowce, koi. Czmykos i Borki w pow. lubomelskim i wymordowanie w bestialski sposób kobiet, dzieci i mężczyzn około 1500 Polaków w tym ponad 600 dzieci

1/6 IX 1943 -

zakończenie organizacji Oddziału Partyzanckiego w sile ponad 80 osób, pierwsze wypady i rozbicie załóg UPA w Leśniakach i Krasnowoli oraz w Równie

7 IX 1943 -

Odwetowy atak na wsie ukraińskie: Wysock i Kołtuny i rozbicie silnego i dobrze uzbrojonego zgrupowania majora „Wrona", który osobiście kierował akcją mordowania ludności polskiej w dniach 30 i 31 sierpnia 1943r. W wyniku przeprowadzonej akcji zdobyto znaczne ilości broni, amunicji, tabory oraz dokumenty sztabowe zgrupowania

7 X 1943 -

Akcja odwetowa na zgrupowanie nacjonalistów ukraińskich we wsiach Połapy i Sokół, przeprowadzona z oddziałem partyzanckim „Jastrzębie" z Zasmyk

XI 1943 -

podporządkowanie OP „Bug" „KORDA" oddziału partyzanckiego z Dubienki ppor. St. Witamborskiego „Mały", którego zadaniem było obsługiwanie przeprawy na rz. Bug w rej. Kolemczyce - Binduga

7 XII 1943 -

odparcie ataku UPA z Wiszniowa w Ostrowach

8 XII 1943 -

wypad na zgrupowanie UPA na Górce Wiszniowieckiej, Sztuniu i Wiszniowie i ich likwidacja

12 XII 1943 -

odparcie ataku niemieckiego przez placówkę w Ostrowach

22 XII 1943 -

Uprzedzenie ataku i rozbicie silnej bazy UPA w Wydźgowie i od tego wydarzenia prawie cały powiat lubomelski był pod kontrolą Oddziału Partyzanckiego „KORDA"

XII 1943 -

Dalszy rozwój Oddziału Partyzanckiego „Korda" -magazynowanie żywności, lekarstw i środków opatrunkowych. Wspomaganie Oddziału przez rodzinę Gutowskich z Husynnego

I 1944 -

wypad patrolu w mundurach niemieckich z Oddziału „KORDA" na teren pow. chełmskiego w celu likwidacji groźnych agentów ukraińskich współpracujących z Gestapo i Żandarmerią niemiecką

I 1944 -

przemianowanie Oddziału Partyzanckiego „KORDA" na I Batalion 43 pp i podporządkowanie 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

15 I 1944 -

rozbicie kolumny samochodowej Niemców i Policji Ukraińskiej w Rakowcu - zdobycie znacznej ilości broni i amunicji, przejście oddziału do Bindugi

II 1944 -

obsadzenie przez batalion „KORDA" rejonu Zamłynia

23 II 1944 -

rozbicie dwóch sotni UPA w Przekurce

19 III 1944 -

rozbicie zgrupowania UPA w Zapolu przez batalion „KORDA' przy współdziałaniu batalionu „SOKOŁA" z Zasmyk k/Kowla

2/20 IV 1944 -

walki batalionu „KORDA" wraz z całością sił zbrojnych 27 Wołyńskiej Dywizji AK okrążonych przez Niemców w lasach Zamłyńskich i Mosurskich

2 IV 1944 -

zwycięski bój z wojskami niemieckimi pod Sztuniem i odparcie ataku pod Zamłyniem - straty nieprzyjaciela: 12 zabitych i 28 wziętych do niewoli

4/9 IV 1944 -

walki z Niemcami pod Sztuniem i Zamłyniem – odparcie ataku doborowych jednostek niemieckich

10/18 IV 1944 -

wycofanie się z Zamłynia, pod naporem jednostek pancernych niemieckich, do lasów Zamłyńskich /rejon Kniaź Bagno/ i dalsze walki w rejonie Zamłynia

20     IV 1944 -

batalion „KORDA" przerywa okrążenien na linii kolejowej Chełm - Kowel pod Jagodzinem i toruje drogę dla całości sił 27 Wołyńskiej Dywizji AK - wyjście z okrążenia z lasów Mosurskich i Zamłyńskich i przemarsz na Polesie

21 IV 1944 -

całodzienne walki batalionu „KORDA" z wojskami niemieckimi w rejonie wsi Sokół i Połapy

23 IV 1944 -

potyczka batalionu „KORDA" i „GZYNSA" z wojskami niemieckiego na skraju wsi Holadyn

30 IV 1944 -

przybycie do lasów Szackich

5 V 1944 -

walki za wojskami niemieckimi i węgierskimi w lasach Szackich, unieszkodliwienie czołgu, zadanie nieprzyjacielowi dużych strat w ludziach, wzięto jeńców i po rozbrojeniu zwolniono

20/21 V 1944 -

walki batalionu „KORDA" wraz z innymi jednostkami Dywizji o przerwanie drugiego okrążenia w lasach Szackich

21 V 1944 -

wyjście z okrążenia i przejście w północne rejony Polesia

10 VI 1944 -

przeprawa przez rz. Bug pod Kodniem na Ziemię Lubelską i przejście do rejonu zakwaterowania: Drozdówka, Uścimów, Kamionka w rejonie lasów Parczewskich

18 VII 1944 -

przerwanie kolejnego, trzeciego okrążenia wojsk niemieckich w lasach Parczewskich i przejście w lasy Lubartowskie - batalion „KORDA' zajmuje wieś Antonin

22 VII 1944 -

batalion „KORDA" rozprasza jednostkę wojsk niemieckichi wyzwala miasto Kock

25 VII 1944 -

koncentracja 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Skrowowie

25/26 VII 1944 -

na żądanie dowództwa wojsk sowieckich i gen. Korczyńskiego Dywizja została podstępnie rozbrojona

jesień 1944 -

Aresztowanie „KORDA", proces i skazanie na karę więzienia - Zamek w Lublinie, Rembertów, Sieradz i Koronowo

6 XII 1946 -

zwolnienie z więzienia

1 II 1947 -

powraca do zawodu nauczycielskiego, podejmuje pracę w Ząbkowicach Śląskich

1947 -

kontynuuje, przerwane przez wojnę, studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

1948 -

przenosi się do Pabianic i podejmuje pracę w Państwowym Gimnazjum i Liceum

1952 -

podejmuje pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pabianicach i jednocześnie broni pracę magisterską w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

lato 1969 -

odwiedza Wołyń, Ożenin, Ostróg, Borki i inne miejscowości, dawne miejsca pracy i walki podczas drugiej wojny światowej

3 II 1970 -

data śmierci „KORDA" - został pochowany na cmentarzu w Pabianicach