Jesteś tutaj: Start / Specjaliści / Logopeda

Logopeda


 GODZINY PRACY LOGOPEDY

PONIEDZIAŁEK

8.00-15.30

WTOREK

8.00-14.30

ŚRODA

8.00-14.30

CZWARTEK

8.00-14.30

PIĄTEK

8.00-13.15

1.  Zaj. log. kl. 4

1. Konsultacje

1. Zaj. rew. –M. Sz.

1. Zaj. log. kl. 0

1. Zaj. log. kl. 0

2.  Zaj. log. kl.0

2. Zaj. log. kl.0

2. Zaj. log. kl.0

2. Zaj. log. kl.0

2. Zaj. log. kl. 0

3.  Zaj. log. kl.0

3. Zaj. log. kl.0

3. Zaj. log. kl. 0

3. Konsultacje

3. Zaj. log. kl. 0

4. Zaj. rew.-M. Sz.

4. Zaj. log. kl.0

4. Zaj. log. kl.0

4. Zaj. log. kl. 0

4. Zaj. log. kl. 0

5. Zaj. rew.-M. K.

5. Zaj. log. kl.2b

5. Zaj. rew. –L.O.

5. Zaj. rew.-M. K.

5. Zaj. log. kl. 1

6. Zaj. dyd. –wyr. kl. 2,3 SP

6. Zaj. log. kl.3

6. Zaj. rew. –L.O.

6. Zaj. log. kl. 2a

6. Zaj. log. kl. 1

7. Zaj. dyd. –wyr. kl. IIIb GIM

8. Zaj. rew. -K.U.

7. Zaj. dyd- wyr.  kl. 5a,c

7.Zaj. rew. -K.U.

7. Zaj. log. kl. 4,5

„Wprawki logopedyczne”

 

 

mgr Marta Biesiada- logopeda szkolny, neurologopeda, oligofrenopedagog

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci prowadzę na terenie Gminy Dorohusk oddziaływania logopedyczne. Głównym ich celem jest profilaktyka zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju komunikacji językowej.

Zadania logopedy szkolnego:

 • przeprowadzenie badań wstępnych
 • diagnozowanie logopedyczne
 • prowadzenie terapii logopedycznej
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami
 • dokumentowanie swoich działań


Cele terapii logopedycznej:

 • korekcja i usuwanie wad wymowy
 • usprawnianie porozumiewania się językowego
 • dbałość o kulturę słowa
 • kształtowanie starannej wymowy

Forma i plan zajęć:
Zajęcia prowadzę indywidualnie, bądź w zespołach dwuosobowych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Dla każdego dziecka opracowuję plan terapii logopedycznej.

Czas trwania zajęć:
Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia mowy, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, sprawności intelektualnej dziecka, a przede wszystkim od współpracy z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 10-15 minut).


 

Plan pracy logopedy szkolnego

     I.  Zadania logopedy:

 1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci kl. 0-3 SP  w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub
 4. w grupach;
 5. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
 6. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 7. prowadzenie terapii logopedycznej;
 8. prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 9. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;
 10. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 11. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

   II. Diagnoza logopedyczna - Przesiewowy Test Logopedyczny

                                                 Test Słownika Dziecka

                                                 Test Sprawności Językowej

                                                  Test nazywania

                                                  Dialogowy Test Artykulacji.

   III. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywołania zaburzonych głosek:

 • ćw. oddechowe
 • ćw. narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy
 • ćw. emisyjno- głosowe
 • słuchowe
 • leksykalne.
 1. Ćwiczenia  właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:
 • wywoływanie głoski w izolacji
 • utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logomach, wyrazach ( nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach
 • ćw. utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach
 • automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadaniu ilustracji, historyjek obrazkowych; rozmowy kierowane
 • ćw utrwalające z wykorzystaniem komputera.

   V.  Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

 • ćw. ortofoniczne
 • ćw. stymulujące rozwój słuchu fonemowego
 • ćw. i zabawy z muzyką- logorytmika
 • ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka( rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej)
 • kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

Logopeda radzi…

Rodzice często zadają pytanie, kiedy pojawić się pierwszy raz u logopedy? Na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Rozwój mowy przebiega etapowo i do logopedy można zgłosić się w każdym momencie, gdy zaniepokoi na coś w rozwoju naszego dziecka. Lekarze pediatrzy często uspokajają rodziców, że nawet jeśli dziecko nie mówi albo mówi bardzo słabo, nie ma się czym przejmować, bo każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Choć rozwój mowy przebiega indywidualnie, są pewne charakterystyczne etapy rozwoju mowy dziecka. Niepokój rodziców powinien pojawić się, kiedy 6- miesięczny niemowlak nie gaworzy. Pamiętajmy, że im słabiej dziecko mówi, tym słabiej rozwija się jego myślenie i zdolność poznawania świata. Wszystko to przełoży się na jego osiągnięcia edukacyjne.

Schemat rozwoju mowy, według współczesnej wiedzy logopedycznej jest taki, że:
-pół roczne dziecko powinno reagować na swoje imię;
- 12-miesięczne dziecko powinno wypowiadać pierwsze słowa;
- 2-latek powinien podejmować próby posługiwania się zdaniami;
- 3-4-latek powinien doskonalić zdolność posługiwania się złożonymi zdaniami;
-5-latek powinien mówić wszystkie głoski prawidłowo;
-pomiędzy 5 a 6 r.ż. może kształtować się głoska „r”.

W przypadku pracy logopedycznej z dziećmi bardzo dużą rolę odgrywają rodzice. To najczęściej ich zaangażowanie w terapię i współpracę logopedą przynosi wymierne rezultaty. Co więcej, dziecko często przez pryzmat postawy rodzica podchodzi do zajęć. Jeśli terapia jest ważna dla rodzica, to i dziecko inaczej współpracuje z terapeutą. Logopeda pomoże dziecku w nabyciu konkretnych umiejętności, określi zakres  i intensywność zadań, udzieli wskazówek do ćwiczeń do wykonywania w domu. Tylko systematyczna i codzienna praca z dzieckiem może przynieść pożądany efekt.

Na koniec kilka wskazówek i porad, jak zorganizować i prowadzić ćwiczenia w domu:
-należy znaleźć stałą porę dnia, podczas której zawsze rodzic/opiekun ćwiczy z dzieckiem (np. po kolacji, przed dobranocką);
- czas trwania ćwiczeń należy dostosować do aktualnych możliwości dziecka i jego dziennej kondycji- gdy jest wypoczęte pracujemy dłużej, gdy czuje się zmęczone, czy niespokojne- wystarczy kilka minut;
-należy wykorzystywać każdą okazję podczas codziennych zabaw i zajęć, by utrwalać prawidłową wymowę;
-należy chwalić dziecko za najdrobniejsze osiągnięcie, cieszyć jego sukcesem;
-nie należy zniechęcać się, nie widząc natychmiastowych efektów- na sukces trzeba cierpliwie zapracować Uśmiech

Autor: Marta Biesiada

Artykuły

Dzień Logopedy

2017-03-03
Powiększ zdjęcie

Zbliża się kolejny Europejski Dzień Logopedy.

W tym roku hasłem przewodnim są "Zaburzenia połykania". 6 marca 2017 r. - ogólnopolskie konsultacje on-line w związku z Europejskim Dniem Logopedy.
W poniedziałek, 6 marca 2017 roku,  w godzinach   19.00-21.00 eksperci w dziedzinie logopedii udzielać będą wskazówek i porad na platformie internetowej – mowa@logopeda.org.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wysyłania pytań.

Czytaj więcej o: Dzień Logopedy

Opieka logopedyczna we Włoszech i Austrii

2015-10-08
Powiększ zdjęcie

W dnaich 26.09-02.10.2015r. pani logopeda Marta Biesiada uczestniczyła w  Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt.”Opieka logopedyczna we Włoszech i Austrii .
Program seminarium obejmował:

Czytaj więcej o: Opieka logopedyczna we Włoszech i Austrii

Bajkolandia w szkole

2015-10-08
Powiększ zdjęcie

Pani logopeda Marta Biesiada i pani pedagog Anna Tworek zachęcają uczniów klas 1-3 do udziału w projekcie pt. „Bajkolandia”. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w sali 79 o godz. 12.30-13.30. Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy  napotykają trudności w nauce bądź chcą twórczo spędzić czas po lekcjach, przenieść się „na moment” do świata bajek.

Czytaj więcej o: Bajkolandia w szkole

Dobre maniery

2015-04-15
Powiększ zdjęcie

Zgodnie z zasadą „ Grzeczność na co dzień bardzo ważna sprawa, więc o niej w szkole wspomnieć wypada”, uczniowie uczestniczący w zajęciach „Mistrz dobrego zachowania” pokazali, co potrafią.

Czytaj więcej o: Dobre maniery

Europejski Dzień Logopedy

2015-03-13
Powiększ zdjęcie

Dn. 06.03.2015r.  w naszej szkole obchodziliśmy  Europejski Dzień Logopedy. Z tej okazji logopeda p. Marta  Biesiada zaprosiła dzieci do udziału w konkursach logopedycznych. Dzieci z klas 0 wykonały ilustracje do zabawy artykulacyjnej „Języczek wędrowniczek”.

Czytaj więcej o: Europejski Dzień Logopedy

Konkurs Logopedyczny

2015-02-27
Powiększ zdjęcie

KONKURS LOGOPEDYCZNY DLA DZIECI KLAS 1-3 SP-

Wierszyki łamiące języki”      [luty/marzec2015]

 

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów zajęciami logopedycznymi, ćwiczeniami artykulacyjnymi, zachęcenie do pracy w domu i wspólnej zabawy z rodzicami.

Czytaj więcej o: Konkurs Logopedyczny

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie