Jesteś tutaj: Start / Kadra

Kadra

 2015-09-01

Nauczyciele

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

mgr Marta Biesiada

logopedia

mgr Aneta Błaszczuk

matematyka, chemia, rewalidacja

mgr Bernadetta Czyżewska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Dudek

matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Julia Dybaluk

język angielski (urlop)

mgr Anna Dziechciaruk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Urszula Gajewska

język polski, język niemiecki

mgr Anna Grzywna

religia

mgr Marek Grzywna

wychowanie fizyczne

mgr Marzena Grzywna

język polski

mgr Barbara Kawa

język angielski

mgr Joanna Koguciuk

religia

mgr Agnieszka Kościuk - Djabin

matematyka

mgr Ewelina Józefek

język angielski

mgr Anita Marcinek

informatyka, zajęcia techniczne

mgr Małgorzata Meńczyk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Halina Mysakowska

biblioteka

mgr Marta Ostasz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Ożóg

fizyka, chemia, matematyka

mgr Ewa Popek

edukacja przedszkolna

mgr Alina Prus

historia

mgr Dariusz Prus

historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda

mgr Agata Radzięciak

wychowanie fizyczne

mgr Arkadiusz Słomka

wychowanie fizyczne

mgr Renata Sobczuk

język polski, rewalidacja

mgr Nina Soja

język polski

mgr Joanna Szaluś - Sawa

język niemiecki, język angielski

mgr Edyta Szewczuk

oddział przedszkolny, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Szewczuk - Taras

biologia, przyroda, chemia

Ks. mgr Ryszard Winiarski

religia

mgr Anna Tworek

pedagog

mgr Marzanna Walczuk

świetlica

mgr Monika Walczuk

geografia, przyroda, WDŻ

mgr Anna Waluda - Jabłońska

wychowanie fizyczne, przyroda

mgr Marcin Watras

muzyka

Joanna Wieliczko

edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Wierzbicka

język polski, zajęcia artystyczne, plastyka (urlop)

Zuzanna Zienkiewicz

edukacja wczesnoszkolna
Pracownicy administracji i obsługi

Lp. Nazwisko i imię
1 Błaszak Wiesława
2 Ciemniecka Aneta
3 Hajduk Kazimiera
4 Hańczur Krystyna
5 Iwańczuk Irena
6 Jabłoński Andrzej
7 Lesiuk Beata
8 Lutruk Zdzisława
9 Łuciuk Agnieszka
10 Malinowska Mirosława
11 Matuszyńska Alina
12 Mielniczuk Katarzyna
13 Nowosad Beata
14 Rogala Małgorzata
15 Skiba Danuta
16 Tokarska Helena
17 Tworek Krystyna
18 Walczuk Renata