Tu znajdziesz pomoc

LP

NAZWA INSTYTUCJI

NR TELEFONU

 1.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku

82-566 11 10

 1.  

Komisariat Policji w Dorohusku

82 -566 18 38

 1.  

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dubience  

82- 566 80 88

 1.  

Sąd Rejonowy w Chełmie – Wydział Rodzinny i Nieletnich  

82-565 58 41

 1.  

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 Punkt Zapobiegania Narkomanii

82-565 94 61

 1.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

82-562 76 50

 1.  

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

82 564 09 10

 1.  

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

 1.  

Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania

tel. 0801199990

 1.  

Pomarańczowa Linia - dla Rodziców Pijących Dzieci

tel. 0801140068

 1.  

Telefon Zaufania Obrona Praw Dziecka  

tel. 054 988

 1.  

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS

958

 1.  

Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin

(0-22) 885 84 83

 1.  

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym

0 801 199 990

 1.  

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka

tel. 022 6544041

 1.  

Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców

tel. 042 6822837

 1.  

Telefon Zaufania dla Kobiet, Warszawa

(0-22) 635 93 92
telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 20.00

 1.  

Młodzieżowy Telefon Zaufania

9288

 1.  

Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

0 800 120 002

 1.  

Policyjny Telefon Zaufania

tel. 0800120226

Autor: Anna Tworek