Narodowe czytanie

W piątkowe przedpołudnie 21 września 2018 r. hol Szkoły Podstawowej w Dorohusku  wypełnił się znamienitymi gośćmi. Okazją do spotkania stała się kolejna edycja Narodowego Czytania, które w tym roku poświęcone było „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego.

Zebranych uczniów, nauczycieli, przedstawicieli samorządu oraz dyrektorów i kierowników jednostek samorządowych, zaopatrzonych w narodowe kotyliony, powitała Halina Mysakowska - bibliotekarz SP w Dorohusku.    Wydarzenie poprzedziło odczytanie listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanego do wszystkich Polaków. Organizatorami imprezy była Szkoła Podstawowa w Dorohusku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku

 Z niełatwym tekstem „ Przedwiośnia” zmierzyli się m. in.: Alina Prus - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dorohusku, Katarzyna Rafalska - sekretarz Gminy Dorohusk, Małgorzata Sarzyńska - Radna Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa w Dorohusku,  Irena Prokopowicz – dyrektor Gminnej  Biblioteki Publicznej    w Dorohusku,  Renata Lalik – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku , Tamara Radecka - kierownik ŚDS „Cytrynka” w Dorohusku,  Agata Radzięciak – nauczyciel, Radna Rady Powiatu Chełmskiego, Maria Pawłowicz- dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dorohusku,  Bożena Kloc- dyrektor SOSW w Dorohusku,  Zbigniew Nowosad – reprezentant Komisariatu Policji w Dorohusku,  Marzanna Walczuk – nauczyciel w  SP w Dorohusku, Urszula Gajewska- nauczyciel w SP w Dorohusku oraz uczniowie – Aleksandra Chyla, Łukasz Sergijuk, Katarzyna Korzeniewska.

Narodowe Czytanie było jedną z imprez promujących obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę .

Słuchaczami czytających byli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych , a także uczniowie klas trzecich gimnazjum.

Wszystkim zaangażowanym bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Pliki do pobrania

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie