Jesteś tutaj: Start / Nowości / Plan lekcji

Plan lekcji

Aktualny plan lekcji do Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w Dorohusku na rok szkolny 2018/2019

zmiany na drugi tydzień wprowadzone

 

7a

67

7b

71

6a

38

6b

37

poniedz

1

matematyka

53

niemiecki

71

polski

70

matematyka

54

2

religia

67

chemia

68

religia

37

angielski

66

3

angielski

38

angielski

71

wych.- fiz.

-

polski

70

4

polski

67

matematyka

54

matematyka

57

polski

70

5

niemiecki

37

polski

67

przyroda

71

technika

54

6

biologia

68

wych.- fiz.

-

technika

54

religia

66

7

wych.- fiz.

-

muzyka

71

 

 

 

 

wtorek

1

polski

67

biologia

68

polski

70

przyroda

71

2

chemia

68

matematyka

54

polski

70

wych - fiz

 

3

historia

69

religia

71

wych - fiz

 

polski

 

4

matematyka

54

polski

67

matematyka

57

historia

69

5

fizyka

53

geografia

71

historia

 

matematyka

54

6

geografia

71

fizyka

53

angielski

38

WDŻ

37

7

angielski

38

historia

69

WDŻ

38

 

 

środa

1

geografia

71

polski

67

polski

70

matematyka

54

2

polski

67

niemiecki

53

matematyka

57

plastyka

37

3

matematyka

53

informatyka

51

przroda

71

wych.- fiz.

-

4

informatyka

51

wych.- fiz.

-

plastyka

 

angielski

37

5

godz. wych.

67

godz. wych.

71

godz. wych.

38

godz. wych.

37

6

niemiecki

66

angielski

68

 

 

polski

70

7

wych.- fiz.

-

doradztwo zaw.

71

 

 

przyroda

68

czwartek

1

wych.- fiz.

-

wych.- fiz.

-

informatyka

51

muzyka

 

2

biologia

68

matematyka

54

polski

70

informatyka

51

3

historia

69

religia

 37

matematyka

57

matematyka

54

4

fizyka

53

angielski

 37

muzyka

 

wych.- fiz.

-

5

plski

67

histria

69

angielski

38

polski

 

6

angielski

38

chemia

68

historia

69

przyroda

68

7

muzyka

 

polski

67

wych - fiz

 

 plastyka

37

piątek

1

matematyka

 

matematyka

53

religia

 

polski

70

2

chemia

68

plastyka

 

matematyka

57

angielski

 

3

wych. – fiz.

 

wych.- fiz.

-

angielski

38

matematyka

54

4

plastyka

 

polski

67

wych - fiz

 

religia

 

5

polski

67

geografia

71

polski

70

historia

69

6

religia

 

fizyka

53

przyroda

71

przyroda

37

7

doradztwo zaw.

 

biologia

68

 

 

 wych - fiz

  

5a

57

5b

54

5c

39

4a

66

4b

70

poniedz

1

matematyka

57

polski

81

geografia

39

muzyka

38

religia

76

2

polski

81

geografia

71

matematyka

39

technika

54

polski

74

3

angielski

66

wych.- fiz.

-

religia

39

polski

81

technika

64

4

geografia

71

religia

37

angielski

39

angielski

66

wych.- fiz.

-

5

religia

57

angielski

66

polski

39

matematyka

81

matematyka

70

6

 

 

matematyka

37

wych.- fiz.

-

 plastyka

 

 

 

wtorek

1

polski

38

matematyka

54

wych.- fiz.

-

wych.- fiz.

-

angielski

37

2

historia

69

polski

81

matematyka

39

informatyka

51

wych.- fiz.

-

3

informatyka

51

angielski

 

biologia

39

matematyka

54

matematyka

70

4

matematyka

57

informatyka

51

historia

39

przyroda

68

polski

70

5

wych.- fiz.

-

iwych - fiz

 

polski

39

polski

81

historia

 

6

plastyka

57

 

 

   

R(B)

 

 

 

środa

1

muzyka

53

polski

81

religia

39

angielski

66

informatyka

51

2

biologia

68

matematyka

54

angielski

39

polski

81

polski

70

3

angielski

66

wych.- fiz.

-

polski

39

religia

81

wych.- fiz.

-

4

polski

57

historia

69

wych.- fiz.

-

wych.- fiz.

-

muzyka

70

5

godz. wych.

67

godz. wych.

54

godz. wych.

39

godz. wych.

81

godz. wych.

70

6

wych.- fiz.

-

 

 

R(J)

 

 

 

WDŻ

37

czwart

1

historia

69

biologia

68

polski

39

matematyka

54

matematyka

66

2

angielski

66

muzyka

71

matematyka

39

polski

81

religia

57

3

polski

39

polski

81

wych.- fiz.

-

historia

69

polski

70

4

matematyka

57

wych.- fiz.

-

historia

39

przyroda

68

angielski

 

5

wych.- fiz.

-

angielski

66

muzyka

39

wych.- fiz.

-

przyroda

68

6

 

 

 

 

 informatyka

51

R(B)

 

 

 

piątek

1

matematyka

57

polski

67

technika

39

religia

81

angielski

66

2

polski

38

technika

54

polski

39

matematyka

54

matematyka

70

3

technika

54

religia

 

plastyka

39

polski

 

wych.- fiz.

-

4

religia

37

historia

69

matamatyka

39

angielski

66

polski

70

5

wych.- fiz.

-

matematyka

54

angielski

39

wych.- fiz.

-

przyroda

68

 

 

 

 

 

R(J)

 

WDŻ

 

 plastyka

  

IIIa

53

IIIb

69

8a

68

8b

66

poniedz

1

biologia

68

historia

69

polski

67

ang/niem

37/66

2

ang/ang

38/70

polski

53

matematyka

57

wos

69

3

polski

67

matematyka

53

chemia

68

matematyka

57

4

historia

69

niem/ang

38/53

wych - fiz

-

polski

68

5

matematyka

53

wych-fiz

-

historia

69

chemia

68

6

wych - fiz

-

muzyka

69

angielski

38

fizyka

53

7

 

 

 

 

edb

68

wych - fiz

-

wtorek

1

matematyka

53

matematyka

57

wos

66

historia

69

2

fizyka

53

ang/niem

38/37

polski

67

informatyka

51

3

polski

67

fizyka

53

angielski

 

niem/ang

66/37

4

ang/niem

38/37

wych - fiz

-

fizyka

53

religia

69

5

wych - fiz

 

polski

69

informatyka

51

matematyka

57

6

religia

 

wos

69

religia

68

polski

67

7

geografia

71

religia

68

wych - fiz

-

k. plast.

66

środa

1

historia

69

niem/ang

37/38

matematyka

57

biologia

68

2

wych - fiz

-

historia

69

geografia

71

ang/niem

38/66

3

niem/ang

37/38

polski

68

historia

69

matematyka

57

4

polski

67

matematyka

53

biologia

68

polski

66

5

godz. wych.

53

godz. wych.

69

godz. wych.

68

godz. wych.

66

6

matematyka

53

geografia

71

polski

67

wos

69

7

muzyka

53

 

 

niemiecki

66

wych-fiz

 

czwartek

1

ang/niem

38/37

polski

 67

matematyka

57

fizyka

53

2

chemia

53

ang/niem

38/67

wych - fiz

-

historia

69

3

geografia

71

chemia

53

polski

67

niem/ang

66/68

4

polski

67

matematyka

 54

religia

70

polski

 69

5

religia

67

geografia

71

fizyka

53

wych - fiz

-

6

matematyka

53

wych - fiz

-

WDŻ

 

religia

 

7

wos

69

religia

 

k. polonist.

 

WDŻ

 

piątek

1

plastyka

69

biologia

68

niemiecki

71

wych - fiz

-

2

polski

67

ang/ ang

38/81

wych - fiz

 

polski

67

3

niem/ang

66/68

matematyka

53

wos

69

matematyka

57

4

edb

53

polski

69

chemia

68

geografia

71

5

matematyka

53

edb

57 matematyka

57

ang/niem

66/38

6

historia

 

wych - fiz

 

polski

70

chemia

68

7

wych - fiz

 

plastyka

69

angielski

 

edb

66

Pliki do pobrania