Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych

Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych w roku szk. 2018/2019:

  Oddział  0a  p. Edyta Szewczuk   - sala 42  (na parterze)
  Oddział  0b p. Ewa Popek            - sala 41  ( na parterze)
  Oddział  0c  p. Anna Dziechciaruk -  sala 40 (na parterze)
  1a SP p. Zuzanna Zienkiewicz – sala 80 (parter na łączniku)
  1b SP p. Marta Ostasz  -  sala 76 (piętro na łączniku)
  2a SP  p. Joanna Wieliczko – sala  74 (piętro na łączniku)
  2b SP  p. Małgorzata Meńczyk  - sala 75 (piętro na łączniku)
  3 SP    p. Bernadetta Czyżewska – sala 79 (parter na łączniku)

4a  SP  p. Marzena Grzywna  -   sala 81  (parter na łączniku)
4b  SP   p. Małgorzata Wierzbicka -  sala 70 ( na piętrze) w zastępstwie p. Renata Sobczuk
5a   SP   p. Agnieszka Kościuk-Djabin  -    sala  57  (na piętrze)
5b   SP   p. Anita Marcinek  – sala  54  (na piętrze)
5c  SP   p. Teresa Dudek  - sala 39 (na parterze)
6a  SP   p. Julia Dybaluk -    sala  38     (na parterze)
6b SP   p. Agata Radzięciak  -  sala  37 (na parterze)
7a  SP  p. Nina Soja    -      sala 67  ( na piętrze)
7b  SP  p. Monika Walczuk  -  sala 71 (na piętrze)
8a  SP  p. Joanna Szewczuk-Taras -  sala 68 (na piętrze)
8b SP  p. Joanna Szaluś-Sawa -  sala 66 (na piętrze)

 IIIa G     p. Dorota Ożóg -  sala 53  (na piętrze)

IIIb G     p. Dariusz Prus -  sala 69  (na piętrze)