oddział przedszkolny

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku ogłasza zapisy do oddziału przeszkolnego i do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godz. 730 do 1530.

W momencie zapisywania rodzice, bądź prawni opiekunowie będ proszeni o wypełnienie wniosku.
Termin złożenia wypełnionych wniosków do 30 marca 2018r.

Telefon kontaktowy do szkoły (82) 566-10-12

Dyrektor szkoły:

mgr Alina Prus