oddział przedszkolny

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego.

Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godz. 720 do 1520.

Prosimy o przedstawienie kopii aktu urodzenia. W przypadku osób zameldowanych poza terenem gminy prosimy o potwierdzony urzędowo numer PESEL. W momencie zapisywania rodzice, bądź prawni opiekunowie będą proszeni o wypełnienie kwestionariusza i dołączenie 2 fotografii dziecka.

       Termin zapisywania do 26 kwietnia 2017r.

       Telefon kontaktowy do szkoły (82) 566-10-12

Dyrektor szkoły:

mgr Alina Prus