Jesteś tutaj: Start / Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dorohusku w roku szkolnym 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Klasa

Podstawa zakwalifikowania

Rodzaj zajęć / pomocy

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia/ godzina

O, 1,2,3,4

Orzeczenia, Opinie PPP oraz na podstawie dgn szkolnej

1.Zaj. rewalidacyjne

2.zaj. korekcyjno-kompensacyjne

3.t. logopedyczna

 

1.Marek Grzywna

2. A. Tworek

3.M. Biesiada

1.Pon 13.30-14.30, Środa 11.30-12.30, 12.30—13.30, Czwartek12.30—13.30, Piątek 12.30-13.30

2.Poniedziałek 8.50-9.35, Poniedziałek 12.35-13.20

3.zgodnie z planem

2

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrów z elementami pracy korekc-kompensacyjnej

1. B. Czyżewska

Środa – 11.35-12.20

2 i 3

 

zaj.rozwijajace kompetencje emocj-społeczne

2. A.Tworek

1.Piątek 11.30-12.30

3 a

 

zajęcia dydakt.- wyrównawcze z elem. pracy korekc-kompensac –projekt CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM

M. Ostasz

Poniedziałek 11:30 -12:30

3 b

 

projektODKRYWAM, DOŚWIADCZAM, UMIEM Zajęcia dydaktyczno-wyrów z elementami pracy korekcyjno-kompensacyjnej

A. Dziechciaruk

Wtorek 11.35-12.20

4 b

 

1.pomoc nauczyciela wspom.

2.zajęcia rewalidacyjne

3  Zajęcia dyd-wyr.z elemen. pracy korekcyjno-kompens.

1. A. Waluda -Jałońska

2. R.Sobczuk

3. A. Waluda -Jałońska 

1.Stała pomoc podczas lekcji.

2.wtorek 8.50-9.35, cwartek 9.40-10.25

3.poniez. -10.40-11.25

4 c

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrów z elementami pracy korekcyjno-kompensacyjnej 

Teresa Dudek

Poniedziałek 12.35-13.20

5 a

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrów z elementami pracy korekcyjno-kompensacyjnej   

Renata Sobczuk

Czwartek 13.35-14.20

5 a

 

1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z  elementami pracy dydaktyczno-wyrów. 

1.A. Tworek

1. Poniedziałek  13.35-14.20

2. Zespół uczący w trakcie lekcji

6 a i 6b

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrów. z elementami pracy korekcyjno-kompensacyjnej (kl.VI a i VI b)

N. Soja

Wtorek 13.35-14.20 – co 2 tyg

7 a

 

zajęcia rozwijające um. uczenia się 

A.Tworek

Poniedziałek 7.40-8.00
Wtorek 7.35-8.00

7 b

 

zajęcia rozwijające um. uczenia się 

A. Tworek

Poniedziałek 7.40-8.00

Wtorek 7.30-8.00

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania

Klasa

Podstawa zakwalifikowania

Rodzaj zajęć / pomocy

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia/ godzina

3b

Kontynuacja innowacji

Innowacja matematyczna oparta na grach logicznych

  A. Dziechciaruk

Piątek 11.35-12.20

3 a

Kontynuacja innowacji

Innowacja matematyczna oparta na grach logicznych

M.Ostasz

Piątek 11.35-12.20

4 b

Dla chętnych uczniów

Koło informatyczno-technicze

A. Marcinek

Pon. 13.25-14.20

1 a

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych

Zajęcia plastyczne

M. Meńczyk

Środa 11.35-12.20

SP

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych

Koło wokalne

H. Mysakowska

M.Watras

Środa 14.25-15.10

1-3

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla k. 1-3

A. Słomka

Wtorek 12.30-14.00

Czwartek 12.30-14.00

1-7

Zajęcia dla uczniów chętnych

Zajęcia muzyczno-taneczne aerobik

A. Radzięciak

Poniedziałek 12.35-13.20

Piątek 12.35-13.20

VI a, VI b

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. polskiego 

N. Soja

Wtorek 12.35-13.20 – co 2 tyg.

klasy  3

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych

Koło zainteresowań z  j. angielskiego

J. Szaluś –Sawa

Czwartek 12.35-13.20

1 a

Zajęcia dla  uczniów chętnych

Zajęcia artystyczne

J. Wieliczko

Wtorek 11.35-12.20

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „SENSORYCZNA EDUKACJA”

Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej-ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dla 83 ucz. Szkoły Podstawowej w Dorohusku do 30.06.2018r oraz podniesienie kompetencji 9 n-li SP w zakresie wykorzystania technologii TIK.

Celem zajęć jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Zostanie przeszkolonych 9 n-li SP z zakresu stosowania języków programowania oraz realizację programu rozwojowego Szkoły Podstawowej: SENSORYCZNA EKSPEDYCJA. Program ten umożliwi beneficjentom niwelowanie dysharmonii rozwojowych, doskonalenie porozumiewania się w językach obcych; doskonalenie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo- technicznych; kompetencji informatycznych (wykorzystanie narzędzi i technologii TIK oraz języków programowania); umiejętności uczenia się; kompetencji społecznych, a także twórczego myślenia i przedsiębiorczości. Dzięki wykorzystaniu narzędzi i technologii informacyjno- komunikacyjnej obecnej w rzeczywistości pozaszkolnej, łatwiej będzie dotrzeć do uczniów w szkole, szczególnie tych, którzy osiągają niskie lub przeciętne wyniki w nauce. Bazując na przeprowadzonej diagnozie, zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia, na których prowadzący zastosują innowacyjne metody i formy nauczania oraz poszukają wspólnych płaszczyzn komunikacji z dziećmi przy wykorzystaniu narzędzi i technologii TIK. Wszystkie zajęcia- w tym te, które odbędą się w sali rehabilitacyjnej  prowadzone będą indywidualnie bądź w małych zespołach (5 - 8 osób), dzięki czemu umożliwią indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzą warunki do nauczania eksperymentalnego, umożliwią rozwój właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Uczniowie objęci wsparciem projektu zostaną pozytywnie zmotywowani do dalszego podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój osobisty.

Podstawą zakwalifikowania do zajęć była diagnoza potrzeb uczniów w zakresie kluczowych umiejętności, kompetencji, porozumiewania się  uczniów osiągających niskie lub przeciętne wyniki w nauce.

Klasa

Rodzaj zajęć / pomocy- Projekt „Sensoryczna edukacja”

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia/ godziny

1,3,4

REHABIITACJA RUCHOWA

Marek Grzywna

  • wtorki -12.30-13:30- K. Lubińska
  • piątki-14.20-15.20 – J. Korzeniewska
  • piątki 15.30-16.30 – P. Błachnia 

2i 3

ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DZIECI  Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI „CHCĘ BYĆ SUPER!”

Anna Tworek

 

  • piątki - 11:30 -12:30

 

3 a

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM

Marta Ostasz

poniedziałki - 11:30 -12:30

3b

Zajęć dydaktyczno- wyrównawcze ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM, UMIEM

Anna Dziechciaruk

wtorki- 11.35-12.20

5a i 5 b

Zajęcia przyrodnicze JESTEM BADACZEM PRZYRODY

Anna Waluda -Jabłońska

Czwartki- 12:35-13.20 i 13:35-14:20

Klasy  6

Zajęcia przyrodnicze JESTEM BADACZEM PRZYRODY

Monika Walczuk

Poniedziałki 13:35-14:20

6b

Zajęcia matematyczne CYFROWA KLASA

Aneta Błaszczuk

środy- 7 lekcyjna 13.35-14.20

6a

Zajęcia matematyczne CYFROWA KLASA

Teresa Dudek

wtorki – 12.35-13.20

Klasy 5

Zajęcia matematyczne CYFROWA KLASA

Agnieszka Kościuk- Djabin

środy –13.35-14.20

Klasy 4 i 5

Zajęć j. angielskiego FANTASTYCZNE PLAYTORIUM

Ewelina Józefek

wtorek - 13:35-14:20 w kl. 5

czwartek-  12.35-13.20 w kl. 4

 

Inne  formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkoły podstawowej

 

Rodzaj prowadzonych działań/zajęć

Osoba prowadząca

Termin

Indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów oraz rodziców, inne formy pomocy ppp w poradni (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna)

Sylwia Kalińska -psycholog,

Piątek 9.00-11.00

pracownicy PPP w Dubience

W terminach uzgodnionych z poradnią i rodzicami

Indywidualne porady psychologa dla uczniów i rodziców (nauczycieli)

Sylwia Kalińska -psycholog

Piątek 9.00-11.00

Indywidualne porady i konsultacje pedagoga dla uczniów

Anna Tworek -pedagog

Wtorek 13.30-14.30

Środa 13.30-14.30

Czwartek 10.30-11.30

Piątek 9.00-10.00

Indywidualne porady i konsultacje pedagoga dla rodziców

Anna Tworek -pedagog

Wtorek 13.30-14.30
Środa 14.30-15.30
Czwartek 10.30-11.30
Piątek 9.00-10.00

Indywidualne porady i wsparcie pedagoga dla nauczycieli

Anna Tworek- pedagog

Godziny pracy

Indywidualna terapia pedagogiczna  dla uczniów

Anna Tworek pedagog

Poniedziałek 13.30-14.30

Środa 13.30-14.30

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla klas VII zajęcia z klasą lub w formie indywidualnego poradnictwa

Anna Tworek -pedagog

Godz. wychowawcze środa 10.40.-11.25

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas VII

Sylwia Kalińska - psycholog 

Plan zajęć

Lekcje z doradztwa zawodowego dla kl. VII

Monika Walczuk - szkolny doradca zawodowy

Plan zajęć

Konsultacje logopedyczne dla uczniów i rodziców

Marta Biesiada – logopeda

Plan zajęć

Warsztaty, programy profilaktyczne dla uczniów

Plan pracy ZW

Godz. wychowawcze i inne lekcje

Prelekcje, warsztaty dla rodziców

Podczas zebrań ogólnych

Zebrania z rodzicami

Materiały edukacyjne dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli – literatura, ulotki, broszury,

Dostępne na bieżąco w szkolnej bibliotece

Spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami

Wykaz instytucji udzielających pomocy

Wykaz umieszczony na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły

 

Aktywne oraz rozwijające formy zajęć  pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, artystyczne sportowe, rajdy rowerowe, szkole koła LOP, Caritas, Harcerze, samorząd szkoły podstawowej 

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych

 

Bieżąca praca z uczniami

Zespół uczący udzielna wsparcia i ppp uczniom podczas prowadzonych lekcji dostosowując formy, metody, warunki do możliwości psychofizycznych uczniów

Wszystkie przedmioty lekcyjne i zajęcia pozalekcyjne

Wzmacnianie pozytywne uczniów – Działania motywacyjne, warsztaty dla uczniów, nauczycieli, prelekcje dla rodziców 

Wzmacnianie zachowań pożądanych – system nagradzania, motywowania 

Praca bieżąca z uczniami oraz współpraca z rodzicami

Zajęcia dla uczniów w ramach projektu: „Sensoryczna edukacja” 

Nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem zajęć GIMNAZJUM

 Zajęcia dla uczniów Gimnazjum posiadających OPINIE, ORZECZENIA PPP

 

Klasa

Podstawa zakwalifikowania

Rodzaj zajęć / pomocy pp

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia/ godzina

II b

 

Uczniowie z opinią lub orzeczeniem PPP – różne formy pomoc

1. dostosowanie warunków, wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia,

Wychowawca, zespół uczący,

Bieżąca praca z uczniem

2.Pomoc pedagoga, lub psychologa

Pedagog, psycholog

Plan zajęć

3.udział w zajęciach dla uczniów uzdolnionych 

N-le prowadzący

Koła – w ramach projektu Smart gimnazjum

1.zajęcia rewalidacyjne –

2.zaj.dydakt-wyrów elem. pracy korekcyjno-kompensacyjnej

3.zajęcia dydakt.wyrówn.  j.ang. 

1.Urszula Gajewska

2. Urszula Gajewska

 

3. Ewelina Józefek

1,2. Wtorek, czwartek

13.35-14.20

 

3.czwartek 13.35-14.20

1. zajęcia rewalidacyjne

Renata Sobczuk

Wtorek 8.00-8.45,
Czwartek 8.50-9.35

2.z.dydakt-wyrów elem. pracy korekcyjno-kompensacyjnej 

Renata Sobczuk

Wtorek 8.00-8.45,

Czwartek 8.50-9.35

 3. konsultacja logopedyczna

Marta Biesiada

Piątek 7.30-8.00

4.z. dydakt.wyrówn. z j.ang.

Ewelina Józefek

Czwartek 13.35-14.20

5. zajęcia rozwijające um. uczenia

Anna Tworek

Czwartek 13.35-14.20

III a

Uczniowie z opinią PPP

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z elem. pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Marzena Grzywna

Wtorek 13.35-14.20

III b

 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z elem. pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Urszula Gajewska

Czwartek 13.35-14.2013.35-14.20

7 a

 

zajęcia rozwijające um. uczenia się

Anna Tworek

Czwartek 13.35-14.2013.35-14.20

7 b

 

zajęcia rozwijające um. uczenia się

Anna Tworek

Czwartek 13.35-14.2013.35-14.20

kl. III a i III b gimn.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydakt – wyrównaw. z:

1.j.polskiego
2. matematyki
3. j.obcego

Nauczyciele uczący w danym oddziale klasowym

Zgodnie z planem zajęć dodatkowych  przyg. do egz. gimnazjalnego

Klasy II  i III gimn.

Uczniowie uzdolnieni

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych 

N-le prowadzący

Koła – w ramach projektu Smart gimnazjum

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 

Rodzaj prowadzonych działań/zajęć

Osoba prowadząca

Termin

Zajęcia sportowe- piłka ręczna

Marek Grzywna

Środa 14.30-15.10 ( 7 i 8 godz. lekcy.)

Drużyna harcerska

B. Kawa

Wtorek, środa, czwartek /wymiennie/ 13.35-14.20

Szkolne koło Caritas

Joanna Koguciuk

W miarę potrzeb

Koło wokalne

H. Mysakowska , M.Watras

Środa 14.25-15.10

Koło fizyczno-chemiczne (kl. III a) przygot.do egz gimmn.

D. Ożóg

Wtorek 14.25-15.10

Koło historyczne dla uzdolnionych przgot. do konkursu

D. Prus

Wtorek 14.25-15.10

Zajęcia sportowe – piłka siatkowa 

A.Radzięciak

Poniedziałek 14.25-15.10

piątek14.25-15.10

Zajęcia przygotowujące do konkursów z biologii

J. Szewczuk_Taras

Piątek 13.35-14.20

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia dla kl.VII i II i III gimn.

A.Tworek

Piątek 12.35-13.20

Koło geograficzne

M. Walczuk

Poniedziałek 14.25-15.10

 Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu „Smart Gimnazjum”

 

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu „Smart Gimnazjum”

 

 Głównym celem projektu jest  podniesienie jakości oferty edukacyjnej, zwiększone szanse edukacyjne 79 ucz. Gimnazjum w Dorohusku do 30.06.2018r. oraz podniesienie  kompetencji 5 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki w zakresie wykorzystania technologii TIK (5K- co jest wynikiem uwarunkowań demograficznych). 

 

Cel szczegółowy- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, a zwłaszcza ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi-  zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie 5 n-li GIM z zakresu stosowania języków programowania (co stanowi krok w kierunku realizacji przyszłej polityki oświatowej państwa) oraz realizację programu rozwojowego: SMART GIMNAZJUM. Program ten umożliwi gimnazjalistom doskonalenie porozumiewania się w jęz. obcych; doskonalenie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo- technicznych; kompetencji informatycznych (wykorzystanie technologii TIK i jęz. programowania); umiejętności uczenia się; kompetencji społecznych, a także inicjatywności i przedsiębiorczości, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie. Dzięki wykorzystaniu narzędzi i technologii informacyjno- komunikacyjnej obecnej w rzeczywistości pozaszkolnej, łatwiej będzie dotrzeć do młodzieży gimnazjalnej w szkole. Bazując na przeprowadzonej diagnozie, zostaną  przeprowadzone dodatkowe zajęcia (różne formy rozwijające uzdolnienia) dla ucz. zdolnych, na których prowadzący zastosują innowacyjne metody i formy nauczania oraz poszukają wspólnych płaszczyzn komunikacji z młodzieżą przy wykorzystaniu narzędzi i technologii TIK. Wykorzystanie mobilnej pracowni komputerowej umożliwi prowadzenie zajęć w małych  (5-8 - osobowych) zespołach, ułatwi indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzy warunki do nauczania eksperymentalnego, rozwoju właściwych postaw, kreatywności i innowacyjności. Nauczyciele objęci wsparciem projektu zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć programowania w szkole. Uczniowie objęci wsparciem projektu zostaną pozytywnie zmotywowani do nauki i podejmowania nowych wyzwań, zostanie w nich zaszczepiony fundament do dalszego podnoszenia umiejętności i zdobywania doświadczenia.  Zadania zaplanowano zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

Rodzaje prowadzonych zajęć w ramach projektu „ Smart Gimnazjum”

 

Klasa

Rodzaj prowadzonych działań/zajęć

Osoba prowadząca

Termin

Klasy II a i b

Zajęcia fizyczno- chemiczne FLOGISTON

Dorota Ożóg

poniedziałki - 7 lekcyjna (13:35 -14:20)

Klasy III a i b

Zajęcia biologiczno-chemiczne BIOLOGIA W CHEMII, CHEMIA W BIOLOGII

Joanna Szewczuk- Taras

środy - 8 lekcyjna  (14:25 -15:10)

Klasy II a i b

Zajęcia geograficzne GEOSTREFA

Monika Walczuk

piątki - 7 lekcyjna  (13:35 -14:20)

Klasy II a i b

Zajęcia informatyczne MŁODY PROGRAMISTA -

Anita Marcinek

wtorki - 7 lekcyjna  (13:35 -14:20)

Klasy II a i b

Zajęcia matematyczne MATEMATYCZNA KUŹNIA

Aneta Błaszczuk

poniedziałki i środy 8 lekcyjna (14:25 -15:10)

Klasy III a i b

Zajęcia matematyczne MATEMATYCZNA KUŹNIA

Teresa Dudek

wtorki -7 lekcyjna (13:35-14:20)

Klasy II a i b

Zajęcia j. angielskiego CREATIVE ENGLISH w kl. II - sala 70

Barbara Kawa

czwartek-7 lekcyjna ( 13.35-14.20)

Klasa  III a

Zajęcia j. niemieckiego DEUTSCHBOX

Joanna Szaluś- Sawa

środa i czwartek-

8 lekcyjna

(14:25-15:10)

Klasa  III b

Zajęcia j. niemieckiego DEUTSCHBOX

Urszula Gajewska

wtorki – 8 lekcyjna 14.30-15.15

 

Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów gimnazjum

 

 

Rodzaj prowadzonych działań/zajęć

Osoba prowadząca

Termin

Indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów oraz rodziców, inne formy pomocy ppp w poradni (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna)

Sylwia Kalińska -psycholog,

Piątek 9.00-11.00

pracownicy PPP w Dubience

W terminach uzgodnionych z poradnią i rodzicami

Indywidualne porady psychologa dla uczniów i rodziców (nauczycieli)

Sylwia Kalińska -psycholog

Piątek 9.00-11.00

Indywidualne porady i konsultacje pedagoga dla uczniów

Anna Tworek -pedagog

Wtorek 13.30-14.30

Środa 13.30-14.30

Czwartek 10.30-11.30

Piątek 9.00-10.00

Indywidualne porady i konsultacje pedagoga dla rodziców

Anna Tworek -pedagog

Wtorek 13.30-14.30

Środa 14.30-15.30

Czwartek 10.30-11.30

Piątek 9.00-10.00

Indywidualne porady i wsparcie pedagoga dla nauczycieli

Anna Tworek- pedagog

Godziny pracy

Indywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów

Anna Tworek pedagog

Poniedziałek 13.30-14.30
Środa 13.30-14.30

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla klas II i III gimn. zajęcia z klasą lub w formie indywidualnego poradnictwa

Anna Tworek -pedagog

Godz. wychowawcze środa 10.40.-11.25

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas VII, oraz klas II i III gimnazjum

Sylwia Kalińska - psycholog 

Plan zajęć

Lekcje z doradztwa zawodowego

Monika Walczuk - szkolny doradca zawodowy

Plan zajęć

Konsultacje logopedyczne dla uczniów i rodziców

Marta Biesiada – logopeda

Plan zajęć

Warsztaty, programy profilaktyczne dla uczniów

Plan pracy ZW

Godz. wychowawcze i inne lekcje

Prelekcje, warsztaty dla rodziców

Podczas zebrań ogólnych

Zebrania z rodzicami

Materiały edukacyjne dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli – literatura, ulotki, broszury,

Dostępne na bieżąco w szkolnej bibliotece

Spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami

Wykaz instytucji udzielających pomocy

Wykaz umieszczony na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły

 

Aktywne oraz rozwijające formy zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, artystyczne sportowe, rajdy rowerowe, szkole koła LOP, Caritas, Harcerze, samorząd gimnazjum

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych

 

Bieżąca praca z uczniami

Zespół uczący udzielna wsparcia i ppp uczniom podczas prowadzonych lekcji dostosowując formy, metody, warunki do możliwości psychofizycznych uczniów

Wszystkie przedmioty lekcyjne  i zajęcia pozalekcyjne

Wzmacnianie pozytywne uczniów – Działania motywacyjne, warsztaty dla uczniów, nauczycieli, prelekcje dla rodziców 

Wzmacnianie zachowań pożądanych – system nagradzania, motywowania

Praca bieżąca z uczniami oraz współpraca z rodzicami

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu : „Smart gimnazjum”

n-le przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i j,. obcych

Zgodnie z harmonogramem zajęć