Terminarz konkursów

Terminarz eliminacji konkursów

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

w roku szkolnym 2018/2019 – etap szkolny

Czas trwania eliminacji- 60 minut
początek eliminacji- godz. 9.00

SZKOŁA PODSTAWOWA

Konkurs

I etap szkolny

g. 9.00

Termin ogłoszenia wyników

Udostępnianie prac

język polski

05.X. 2018 r.

09. X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

język angielski

08.X. 2018 r.

10. X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

język niemiecki

09.X. 2018 r.

11.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

historia

10.X. 2018 r.

12.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

matematyka

11.X. 2018 r.

15.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

fizyka

12.X. 2018 r.

17.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

chemia

15.X. 2018 r.

17.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

biologia

16.X. 2018 r.

18.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

geografia

17.X. 2018 r.

19.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

GIMNAZJUM

Konkurs

I etap szkolny

g. 9.00

Termin ogłoszenia wyników

Udostępnianie prac

język polski

05.X. 2018 r.

09. X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

język angielski

08.X. 2018 r.

10. X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

język niemiecki

09.X. 2018 r.

11.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

historia

10.X. 2018 r.

12.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

matematyka

11.X. 2018 r.

15.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

fizyka

12.X. 2018 r.

17.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

chemia

15.X. 2018 r.

17.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

biologia

16.X. 2018 r.

18.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00

geografia

17.X. 2018 r.

19.X. 2018 r.

22.X.2018 r. g.9.00-15.00