PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SMART GIMNAZJUM”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SMART GIMNAZJUM”-  RPLU.12.02.00-06-0012/16

Projekt SMART GIMNAZJUM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

Dofinansowanie projektu z UE:  120 446,32zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:12 995,24zł

Wkład własny: 8260zł

Całkowita wartość projektu: 141 701,56zł

Celem projektu było: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej-ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dla 79 uczniów  SP-oddz. gim w Dorohusku do 30.06.2018r. oraz podniesienie kompetencji 5 n-li  w zakresie wykorzystania technologii TIK.

Grupę docelową stanowiło: 79 uczniów SP –oddz. gim. w Dorohusku, którzy osiągnęli wynik wstępnej diagnozy gimnazjalnej powyżej 40%, posiadali  rekomendację n-li zespołów matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgodę rodziców i chęć uczestnictwa oraz 5 n-li przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu programowania.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu: 275 godzin zajęć projektowych + 20 godzin szkolenia = 295 godzin zajęć

-. szkolenie z zakresu programowania dla 5 n-li- 20 godzin,

- zajęcia fizyczno-chemiczne FLOGISTON w kl. II (6 ucz.=3dz+3ch)-25 godzin,

- zajęcia biologiczno- chemiczne CHEMIA W BIOLOGII, BIOLOGIA W CHEMII w kl. III  (8 ucz.=4dz+4ch)-25 godzin,

- zajęcia geograficzne GEOSTREFA w kl. II (6 ucz.=3dz+3ch)- 25 godzin,

- zajęcia informatyczne MŁODY PROGRAMISTA w kl. II (8 ucz.=3dz+5ch)- 25 godzin,

- zajęcia matematyczne MATEMATYCZNA KUŹNIA w kl. II i III (24 ucz.= 12dz+12ch)- 75 godzin,

- zajęcia j. angielskiego CREATIVE ENGLISH w kl. II (8 ucz.=5dz+3ch)- 25 godzin,

- zajęcia j. niemieckiego DEUTSCHBOX w kl. III (19 ucz.=10dz+9ch)- 75 godzin.

 

 Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. - 30.06.2018r.

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku.

Zespół  koordynujący projekt:  koordynator : p. Marta Biesiada; specjalista ds. monitoringu: p. Agata Radzięciak; specjalista ds. kadr i płac: p. Danuta Skiba; księgowa: p. Renata Walczuk

Autor: Marta Biesiada