PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SENSORYCZNA EKSPEDYCJA”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SENSORYCZNA EKSPEDYCJA” -  RPLU.12.02.00-06-0011/16

Projekt SENSORYCZNA EKSPEDYCJA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

Dofinansowanie projektu z UE:  115 260, 52zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:10 090,10zł

Wkład własny: 10 250,00zł

Całkowita wartość projektu: 135 600,62zł

Celem projektu było: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej-ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dla 83 uczniów  w Dorohusku do 30.06.2018r. oraz podniesienie kompetencji 9 n-li  w zakresie wykorzystania technologii TIK.

Grupę docelową stanowiło: 83 uczniów SP w Dorohusku, którzy posiadali orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, osiągnęli wynik wstępnej diagnozy  poniżej 60%, posiadali rekomendację n-li zespołów matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgodę rodziców i chęć uczestnictwa oraz 9  n-li przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu programowania.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu: 350 godzin zajęć projektowych +40 godz. szkolenia=390 zajęć

- szkolenie z zakresu programowania dla 9 n-li- 40 godzin,

- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej ( 3 ucz. =2 dz+1 ch)- 75 godzin,

-  zajęcia specjalistyczne CHCĘ BYĆ SUPER w kl. 2 i 3 ( 5 ucz=3dz+2ch.)-25  godzin,     

-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM w kl. 3  (5 ucz=4dz+1ch.)- 25 godzin,

-  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM, UMIEM w kl. 3   8 ucz.=4dz+4ch- 25 godzin,

- zajęcia przyrodnicze JESTEM BADACZEM PRZYRODY w kl. 5 i 6 (24 ucz.=12dz+12ch)-75 godzin,

-  zajęcia matematyczne CYFROWA KLASA w  kl. 5 i 6 (22 ucz.=11dz+11ch)- 75 godzin,

- zajęcia j. angielskiego FANTASTYCZNE PLAYTORIUM w kl. 4 i 5 (16 ucz.=10dz+6ch)- 50 godzin.

 Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. - 30.06.2018r.

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku.

Zespół  koordynujący projekt:  koordynator : p. Marta Biesiada; specjalista ds. monitoringu: p. Agata Radzięciak; specjalista ds. kadr i płac: p. Danuta Skiba; księgowa: p. Renata Walczuk

Autor: Marta Biesiada