Pomnik na 100-lecie Niepodległości

W dniu 29 listopada 2017 roku został powołany w Dorohusku Społeczny Komitet Budowy Pomnika 100-lecia Niepodległości RP. Inicjatorem idei budowy pomnika jest ks. Ryszard Winiarski. Zgodnie z intencją członków Komitetu pomnik będzie odsłonięty w wigilię Święta Niepodległości, czyli 10 listopada 2018 roku. W skład Komitetu wchodzą m. in. pracownicy gminy, szkoły,  parafii, a przewodniczy mu dyrektor tutejszej szkoły Alina Prus.

      Szkoła przekazała teren pod budowę pomnika, który znajduje się naprzeciwko Urzędu Gminy. W planach jest zagospodarowanie całego skweru wokół pomnika, by służył lokalnej społeczności. Chcemy, by w naszej miejscowości nareszcie był pomnik, przy którym moglibyśmy obchodzić nasze święta narodowe i gdzie moglibyśmy składać wieńce i kwiaty.

lokalizacja pomnika

    Autorami i wykonawcami pomnika są wybitni twórcy: artysta Dariusz Kowalski i architekt Tadeusz Adamski z Warszawy, którzy na koncie mają zrealizowanych wiele ważnych projektów artystycznych. Współpracowali min. z Ministerstwem Obrony Narodowej i Instytutem Pamięci Narodowej.

wygląd pomnika

     Rada Gminy podjęła uchwałę o przekazaniu na budowę pomnika 38 tys. złotych. Zapewnia też wykonanie odpowiedniej dokumentacji i obsługę prawną.

    Od dnia  29 kwietnia 2018 roku Społeczny Komitet Budowy rozpoczął rozprowadzanie cegiełek o nominałach 10, 20, 50, 100, 200 i 500 zł. Cegiełki zaprojektowała nauczycielka- p. Teresa Dudek.

   Prowadzone są  rozmowy z instytucjami i ze sponsorami.  Wszyscy mieszkańcy gminy otrzymali korespondencję na temat idei pomnika i wezwanie do ofiarności.

    Patronat honorowy zgodziła się przyjąć Pani Poseł Beatę Mazurek, vice - marszałek Sejmu RP.

   Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła Telewizja Lublin S.A. oraz inne media lokalne.

   W zbiórkę pieniędzy włączyła się cała społeczność szkolna: nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice. Cieszymy się, że ten piękny pomnik zostanie wybudowany przed budynkiem szkoły.

   Informujemy w tym miejscu, że w bieżącym roku wszystkie pieniądze zebrane na szkolnym Pikniku Rodzinnym zostaną przekazane na ten szczytny cel.

   Cieszymy się, że zgłaszają się chętni do pomocy przy przygotowywaniu terenu pod budowę pomnika. Cieszymy się, że do pomocy garną się nasi uczniowie, harcerze, wolontariusze.

   W niedzielę, w dniu 06 maja 2018 roku w kościele św. Ducha w Chełmie nasz proboszcz ks. Ryszard Winiarski wygłosił sześć płomiennych, patriotycznych kazań. Dzięki temu udało się zebrać znaczną sumę pieniędzy. Cały czas mamy nadzieję, że uda się zebrać tę dużą kwotę, by wybudować pomnik dla wszystkich naszych bohaterów, którzy w swoim życiu kierowali się dewizą: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie