Plan lekcji II semestr SP

Aktualny plan lekcji dla Szkoły Podstawowej w Dorohusku obowiązujący od II semestru roku szkolnego 2017/2018.

SP

nr lekcji

VII a

68

VII b

66

VI a 39 VI b

71

PON

1.

geografia

71

niem./ ang.

66/70

j. polski

39

matematyka

54

2.

biologia

68

matematyka

57

matematyka

39

plastyka

37

3.

historia

69

wych. – fiz.

 

plastyka

39

zaj. techn.

54

4.

j. polski

39

muzyka

37

historia

69

wych. – fiz.

 

5.

wych. – fiz.

 

j. polski

67

zaj. techn.

54

j. polski

39

6.

plastyka

66

geografia

71

j. angielski

38

j. angielski

70

7.

j. angielski

70

plastyka

66

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

WT

1.

chemia

68

historia

69

j. polski

39

zaj. komp.

51

2.

matematyka

57

polski

67

j. polski

39

matematyka

54

3.

j. niemiecki

66

matematyka

57

matematyka

39

wych. -  fiz

 

4.

wych. – fiz.

 

ang./ niem.

70/66

zaj. komp.

51

j. polski

39

5.

fizyka

53

wych. – fiz.

 

wych. – fiz.

 

j. angielski

70

6.

j. polski

39

fizyka

53

 

 

 

 

7.

WDŻ

67

WDŻ

68

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚR

1.

matematyka

57

j. polski

67

przyroda

71

j. polski

39

2.

biologia

68

matematyka

57

j. angielski

38

historia

69

3.

historia

69

niem./ ang.

66/70

j. polski

39

przyroda

71

4.

godz. wych.

68

godz. wych.

66

godz. wych.

39

godz. wych.

71

5.

j. angielski

70

geografia

71

matematyka

53

matematyka

54

6.

religia

70

chemia

53

wych. -  fiz

 

religia

66

7.

j. polski

68

religia

71

religia.

70

WDŻ

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

CZW

1.

j. niemiecki

66

wych. – fiz.

 

j. polski

39

muzyka

37

2.

religia

68

matematyka

57

muzyka

71

j. polski

39

3.

fizyka

53

historia

69

matematyka

39

j. angielski

70

4.

j. polski

39

fizyka

53

wych. – fiz.

 

przyroda

71

5.

matematyka

57

ang./ niem.

70/66

przyroda

71

wych. – fiz.

 

6.

muzyka

39

j. polski

67

 

 

matematyka

54

7.

wych. – fiz.

 

biologia

71

 

 

historia

69

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄ

1.

informatyka

51

biologia

68

wych. -  fiz

 

j. polski

39

2.

geografia

71

informatyka

51

matematyka

53

j. polski

39

3.

matematyka

57

j. polski

67

j. angielski

71

wych. – fiz.

 

4.

j. angielski

70

wych. – fiz.

 

przyroda

39

matematyka

54

5.

j. polski

39

niem./ ang.

66/70

historia

69

religia

38

6.

chemia

68

religia

66

j. polski

 

 

 

7.

wych. – fiz.

 

chemia

53

religia

39

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

  

SP
V a

38

V b

37

IV a 57 IV b

54

IV c

80

PON

matematyka

57

muzyka

37

religia

3a

wych. – fiz.

 

j. angielski

80

zaj. techn.

54

j. polski

67

j. polski

3b

przyroda

71

religia

80

j. angielski

38

j. angielski

66

wych. – fiz.

 

matematyka

37

j. polski

80

wych. – fiz.

 

matematyka

54

matematyka

57

j. angielski

66

wych. – fiz.

 

przyroda

38

wych. – fiz.

 

j. angielski

57

j. polski

54

matematyka

80

j. polski

38

zaj. techn.

54

 

 

plastyka

57

R(J. K.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT

matematyka

57

matematyka

54

wych. – fiz.

 

wych. – fiz.

 

plastyka

80

przyroda

68

wych. – fiz.

 

historia

69

j. ang. /R(K)

66

historia

80

j. polski

67

religia

37

j. polski

68

przyroda

71

j. polski

80

religia

38

j. polski

37

przyroda

71

j. polski

54

matematyka

80

wych. – fiz.

 

zaj. komp.

51

matematyka

57

matematyka

54

przyroda

80

zaj. komp.

51

przyroda

68

plastyka

57

 

 

WDŻ

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚR

plastyka

38

matematyka

37

j. polski

66

muzyka

70

j. angielski

80

j. polski

39

plastyka

37

przyroda

71

matematyka

53

informatyka

51

j. angielski

38

przyroda

37

wych. – fiz.

 

j. polski

54

j. polski

80

godz. wych.

38

godz. wych.

37

godz. wych.

57

godz. wych.

54

godz. wych.

80

matematyka

57

j. polski

68

muzyka

37

religia

69

wych. fiz.

 

wych. – fiz.

 

j. angielski

66

 

 

 

 

muzyka

80

PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

R(J. K.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZW

religia

67

historia

69

matematyka

57

j. polski

54

wych. – fiz.

 

historia

69

j. polski

37

j. angielski

38

wych. – fiz.

 

matematyka

80

j. polski

57

wych. – fiz.

 

religia

38

j. ang. /R(K)

66

technika

80

matematyka

57

matematyka

37

technika

54

historia

69

przyroda

80

muzyka

37

przyroda

68

j. polski

38

technika

54

j. polski

80

WDŻ

68

PROJEKT

37

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄ

j. angielski

38

matematyka

37

matematyka

57

religia

54

matematyka

80

matematyka

57

religia

37

wych. – fiz.

 

matematyka

54

j. angielski

80

j. polski

38

j. angielski

66

j. polski

37

informatyka

51

wych. – fiz.

 

wych. – fiz.

 

wych. – fiz.

 

j. angielski

38

j. polski

54

j. polski

80

przyroda

68

j. polski

67

informatyka

51

wych. – fiz.

 

religia

80

 

 

WDŻ