Grafik zajęć

Grafik zajęć  SENSORYCZNA EKSPEDYCJA

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

5

11.35-12.20

 

CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM

s.76

M. Ostasz

ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM, UMIEM

s.81

A. Dziechaciaruk

 

 

CHCĘ BYĆ SUPER!

11.30- 12.30

s.57

A. Tworek

6

12.35-13.20

 

CYFROWA KLASA

s.57

T. Dudek

 

FANTASTYCZNE PLAYTORIUM

s.38

E. Józefek

 

JESTEM BADACZEM PRZYRODY

01

  1. Jabłońska

7

13.35-14.20

JESTEM BADACZEM PRZYRODY

s.71

M. Walczuk

FANTASTYCZNE PLAYTORIUM

s.38

E. Józefek

CYFROWA KLASA

s.54

A. Błaszczuk

JESTEM BADACZEM PRZYRODY

01

  1. Jabłońska

 

CYFROWA KLASA

s.57

A. Kościuk- Djabin

 

   M. Grzywna – REHABILITACJA RUCHOWA sala rehabilitacyjna : wtorek 12.30 - 13.30

                                                                                           piątek 14.20 – 15.20

                                                                                           piątek 15.30 – 16.30